Във Варна няма криза с боклука. Това каза прези минути на нарочен брифинг кмета на Варна ,Иван Портних по повод тиражираните слухове за проверки в общината във връзка с това и проблем с сметоизвоващите отпадъците на града фирми. По думите общината е пред сключване на нов договор за сметоизвозване.

Общината е инициирала още през февруари тази година провеждането на обществена поръчка с открита процедура с предметна дейност предварително третиране на отпадъците на територията на общината. Причината е, че предходният сключен договор изтича през 2021г. Проведени са пазарни проучвания, на които са сравнени цените на големите градове в страната.

“Цената, която беше определена за новата поръчка се оказа значително по-ниска от тази, която плащахме досега”, заявиха от общинската дирекция “Екология и опазване на околната среда”. На обявената процедура не се явява нито една фирма-изпълнител. Срокът е удължен, но отново със същият резултат. Договорът с досегашната фирма е изтекъл на 26 май.

По този повод Община Варна е предприела спешни действия за извозване на отпадъците в село Въглен, община Аксаково. Стартирана е поръчка без предварително одобрение и е поканена същата фирма-изпълнител, с която е бил договорът през последните 10 години. Става думаза фирмата Екоинвест Асет". Цената по ускорената процедура е 68 лв. на тон входящ отпадък за третиране.

“Изграденото депо между трите общини – Варна, Аксаково и Белослав, има достатъчен капацитет за година напред. Тази временна мярка, която е предприета не влияе на самото депо”, коментира Иван Портних.

Миналата седмица екониспекцията в града издаде на Община Варна предписание за аминистративен акт във връзка с проблема. 

Кадър: Facebook