Трябва да се прецени къде да се развие и как да се балансира производството, казва изпълнителният директор на "Топлофикация Русе" 

- Инж. Желев, кои са горивата, с които "Топлофикация Русе" е решила да замени въглищата?

- "Топлофикация Русе" насочва усилията си към увеличаване на биомасата и въвеждане на природен газ. Биомасата е изцяло екологично гориво, ЕС я определя като възобновяем източник на енергия, а в конкретния случай с нашата централа най-често използваме слама. Положителното при замяната на въглища с биомаса е, че конвертирането на котли за работа на биомаса е по-достъпно и не чак толкова скъпо, колкото други опции.

Друго предимство е, че България като земеделска страна разполага с големи количества биомаса и от нейното включване като гориво печелят всички. За нея не се плащат изключително скъпите въглеродни емисии, а потребителите печелят, защото се запазва по-приемлива цена на топлоенергията. Печелят и земеделските производители, които имат пазар за остатъчните продукти от селскостопанската дейност, които просто биха изгнили по полетата. Безспорна е ползата за по-чиста околна среда.

За производството на енергия от природен газ на първо време ще използваме газови когенератори, които са значителна инвестиция. Природният газ е по-малко вреден за околната среда от гледна точка на емисиите в сравнение с въглищата.

- Природният газ и биомасата ли са горивата на бъдещето?

- Те със сигурност ще бъдат част от бъдещето, но не се знае до кога. Много експерти по света възлагат големи надежди на водорода, но за момента цената му е неконкурентоспособна и трудно би се задържал на пазара. Много е важно още сега да се мисли и за водородните технологии, особено ако се осъществява газификация.

Тръбите, по които газообразните горива се транспортират, трябва да са подходящи едновременно за пренос на природен газ и водород, защото това ще спести огромни разходи в бъдеще по строителството на изцяло нови трасета за пренос на водород.

Решенията, които взимаме за бъдещето на енергетиката сега, трябва да са комплексни. Трябва да използваме интелигентно енергията и да предвидим коя технология в кой момент можем да използваме. В наши дни въглищата осигуряват сигурност на доставките, но трябва да изберем такива горива, които ще гарантират сигурност и след като спрем да използваме въглища.

Трябва да се прецени къде да се развие и как да се балансира производството на енергия в новата енергийна система, която ще се създаде. Направленията за създаване на заместващи технологии могат да бъдат атомна, хидроенергия, вятърна, соларна и други. Природният газ, който "Топлофикация Русе" ще използва, е източник, който намира приложение и в отоплението, транспорта и в индустрията.

- От къде ще дойдат средствата за реализиране на зеления преход?

- По принцип предприятията разчитат на собствени средства, кредити или в най-добрия случай на инвеститори, но от голямо значение ще са и европейските пари, които до 2027 година са разпределени от 3 източника – Европейски фонд за регионално развитие, Фонд за справедлив преход и Национален план за възстановяване и устойчивост.

- Какви са политиките на българската държава?

- Поне за мен са неясни. Има държави, които отдавна са оповестили плановете си за бъдещето например на въгледобива. Наскоро ми попадна информация за стратегията за справедлив преход на Испания. Давам за пример средиземноморската държава, защото икономически не е от първенците в ЕС. Въпреки финансовите трудности испанското правителство е отделило бюджет от 250 милиона евро, като са предвидили всички миньори с определен трудов стаж да се пенсионират по-рано, а по-младите ще получат сериозни обезщетения. Не съм чул България да е разработила подобна политика.