Малък креслив орел и обикновен осояд са били върнати на свобода, след продължително лечение в Спасителния център на Зоологическата градина във Варна.

Малкият креслив орел постъпи при нас със съмнения на интоксикация с отрова, а осояда се беше блъснал в стъкло на хотел. След като бяха доведени при нас, двете птици прекараха двуседмичен курс на лечение и след като възстановиха своите сили, те бяха успешно освободени.

Това са редки и потайни птици, и двете защитени от Закона за биологичното разнообразие, включени в Конвенцията по международна търговия със застрашени видове - CITES, както и в Червената книга на България, съобщават от зоокъта.

Спасителният център на Зоопарк Варна има за цел да помогне на пострадалите и изпаднали в беда диви животни.