Общинските съветници във Варна ще заседават извънредно. Заседанието, което е с начален час 10:30, ще се проведе неприсъствено и ще бъде предавано пряко чрез YouTube канала на местния парламент.

В проекта за дневен ред са включени три точки. Една от тях е даване на съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество между Община Варна и Агенция "Пътна инфраструктура“. Държавната и местната администрация ще работят за възстановяване на панорамния път Варна – Златни пясъци, в участъка на свлачището "Трифон Зарезан“.

Съветниците ще обсъдят и промени в Наредбата за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в общинските детски градини, подготвителни полудневни и целодневни групи към училищата на територията на община Варна. Предвижда се въвеждане на критерии, които ще носят допълнителни точки при кандидатстване.

На днешното заседание местният парламент ще избере също представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Св. Анна – Варна“, който ще бъде упълномощен да участва в насрочени през мандат 2019-2023 г. редовни и извънредни общи събрания на акционерите на дружеството.