Колко са българските емигранти в Европа към началото на януари 2020 г. се вижда от тази графика, изготвена от икономиста Георги Ангелов.

Най-много са в Германия - 342 000, а това е колкото населението на град Пловдив. Българите във Великобритания са 259 000 - с 50 000 повече от населението на град Бургас. В Испания наши емигранти са 122 000 - колкото населението на цялата Ловешка област. А в Гърция броят на българските емигранти - 72 000, е съизмерим с населението на град Благоевград. Източник: Евростат. Данните за Великобритания са от вътрешното министерство - EU Settlement Scheme quarterly statistics, December 2020

Източник: Евростат. Данните за Великобритания са от вътрешното министерство - EU Settlement Scheme quarterly statistics, December 2020