Общо 20 деца на медици посещават ДГ"Д-р Петър Берон" и детска ясла "Приказен свят" от днес. Услугата е на разположение на работещите в здравните заведения на територията на община Варна до 21-ви декември. Родителите могат да заявяват различни дати за посещение. В зависимост от потребностите им могат да се възползват от целодневна или полудневна грижа, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна. На място се осъществяват индивидуални занимания по интереси, свързани с разнообразни дейности, дидактични игри на интерактивна дъска, видео филми с образователна и развлекателна насоченост, разнообразие от подвижни игри за физическа активност. Не се провежда учебен процес. Осигурено е целодневното хранене на децата. И двете заведения се намират в района, където са съсредоточени най-много болници в града.

За времето на прилагане на въведените противоепидемични мерки ДЯ „Приказен свят“ "Чаталджа"  № 111), могат да посещават деца в яслена възраст. За малчуганите от 3 до 9 години услугата е организирана в ДГ „Д-р Петър Берон“ (бул. „Генерал Колев“ 92).

Медицинските работници, които искат да се възползват от услугата, трябва да попълнят заявление до кмета на община Варна, в което да посочат възрастта на детето и вида на услугата. Във връзка с организация на храненето на децата заявлението трябва да се изпрати
не по-късно от 24 часа преди желаната дата за постъпване. Ако има дете на специален режим, родителите задължително трябва да информират персонала. Заявлението е качено на сайта на
Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“, https://www.varna.bg/bg/90 .
Документът трябва да се изпрати на e-mail: varnamds@gmail.com – за деца от 3 до 9 години, и е-mail: zdrave@varna.bg – за деца до 3 години. 

Снимка: Пресцентър Община Варна