Новата учебна година във Варна започна със скромни тържества, съгласно мерките по време на пандемия, въведени от здравното министерство. В повечето училища нямаше тържествени церемонии в класните стаи, кратко посрещане на новите ученици се състоя в дворовете.   

2800 първокласници тръгват на училище тази година в морския град. Те са с близо сто по-малко то миналата година, сочи сравнение с данните наОбщината. Други 430 малчугани ще посещават подготвителни групи за деца на 5 и на 6 години в училищата. Приблизително 30 000 са учениците в морския град за учебната 2020-2021 година.

Кметът Иван Портних присъства на откриването на учебната година в Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи. Това е ново училище, в което по профилираните предмети учениците ще бъдат обучавани от преподаватели от Техническия университет и от Икономическия университет в града, а за част от изучаваните дисциплини на разположение ще бъдат предоставени и учебните лаборатории на висшите училища.

Всички учебни заведения във Варна ще работят съгласно Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, издадени от Министерството на образованието и науката.

Снимки: Надежда Алексиева