Емблематичната сграда на баня “Гъбата” в центъра на Варна ще бъде съборена, научи “24 часа”. На нейно място ще се появи хотел, с разрешително за сграда за обслужващи дейности с трафопост и подземно застрояване.

На 30 юни 2022 г. е одобрен план за безопасност и здраве за събаряне на сградата, като се запазят съществуващи зидове, каза за медията ни гл. архитект на града Виктор Бузев.

Разрешение за строеж е издадено на 13 май тази година за „Сграда за обслужващи дейности с трафопост и подземно застрояване“ по плана, съгласуван от Министерството на културата. То важи за срок от 3 години, а строителни дейности трябва да приключат до 5 години след започването ѝм. Предвижда се запазване на вертикалните ограждащи стени и фасади, а куполът не се запазва.

Сградата с впечатляващата конструкция на широкия си куполен покрив се намира на ул. "Стефан Стамболов" № 16 във Варна. Тя е единствена по рода си и в цялата страна, строена е между 1962 и 1964 г. на миналия век. Не работи като баня и е затворена повече от 15 години.