Френската компания, мажоритарен собственик на “Софийска вода”, е със 170-годишен опит в предоставянето на водоснабдителни услуги, казва регионалният директор на "Веолия" за България и Гърция и председател на Съвета на директорите на "Софийска вода"

Загубите на вода ще бъдат до ниво под 30% през 2034 г., a до 2025 г – компанията ще бъде напълно енергийно неутрална

634 млн. лв. ще бъдат направените инвестиции във ВиК инфраструктурата и във възобновяеми енергийни източници

- Г-н Деберг, очевидно “Веолия” отчита присъствието си в София за успешно, след като иска удължаване на концесията си за ВиК инфраструктурата с 8 години и 4 месеца. Така ли е?

- “Веолия” е в България от 25 години и извървя забележителен път. В “Софийска вода” сме акционер от 2010 г. и инвестирахме 512 млн. лв., за да модернизираме ВиК инфраструктурата, покриваме 85% от енергийните потребности на дружеството със собствено производство на зелена енергия. Един от основните ни успехи е, че през 2022 г. имаме най-ниската цена на ВиК услугите сред големите и средни ВиК оператори в България.

- Вие не предложихте за тази година увеличение на цената извън бизнес плана, нали?

- В проекта за бизнес план за периода 2022-2026 г. предлагаме минимално увеличение на цената – само 11% до 2026 г., докато за другите ВиК дружества средно то е 70%. Причината да не предлагаме голямо увеличение е не само производството на зелена енергия, но и един непрекъснат процес да подобряваме дейността на дружеството. В текущия период берем плодовете на усилията, които сме вложили досега за постигане на добра ефективност.

- В четвъртък евентуално Столичният общински съвет ще се произнесе за удължаване на концесията за водата на София. Смятате ли, че съветниците ще се съгласят?

- Общинските съветници трябва да мислят за столичани и за това, което стои зад предложението ни. Винаги има неща, които могат да бъдат подобрени, но в момента гражданите на София ползват високо качество на услугите, високо качество на водата при разумни цени. Нашите инвестиции са за софиянци, защото общината и столичани са собственици на активите, които оперираме и поддържаме.

Предлагаме 53 млн. лв. инвестиции на годишна база до 2034 г. и ВиК услуги на достъпна цена, дори най-ниската цена сега сред големите и средни ВиК оператори. Ако бях на тяхно място, при положение че имаме една много добре функционираща ВиК система и отлично съотношение на цена и качество, не би трябвало да имам притеснения относно политическия контекст или ситуация. Бих гласувал “за”. Дискусиите в работната група по предоговарянето продължиха 6 месеца. Там представяхме факти, взехме под внимание всички притеснения на Общинския съвет. Мисля, че направихме справедливо предложение на Общинския съвет и на столичани.

- Какви са най-големите им притеснения?

- Едно от тях беше за подготовката и обучението на специалисти, които да могат да поемат дейностите на дружеството след изтичане на договора през 2034 г. Друго искане беше за допълнителни инвестиции. Обичайно ние влагаме на година 42-43 млн. лв., поискаха и допълнителни вложения в канализационната инфраструктура. Имаше и настояване да не се разпределят дивиденти при изпълнение на инвестиционната програма под 80%.

- Какво означава възстановяване на икономическия баланс на концесията, който е една от причините за искане на това удължаване?

- Когато инвестирате като физическо лице или дружество в спестовни планове или проект, очаквате възвръщаемост. За дружеството източникът на възвръщаемост обикновено е дивидентът. В случая на “Софийска вода”, която подобно на всички български ВиК оператори е търговско дружество, не са разпределяни дивиденти през първите 20 години от договора. Това е първото конкретно доказателство за нарушения икономически баланс, което също се подкрепя от финансови експерти, които преценяват, че възвръщаемостта на инвестициите в края на 2025 г. е далеч по-малка от нормата, предвидена в договора.

В случая на “Софийска вода” нарушаването идва основно от ниски цени на ВиК услугите в определен период от време, заедно с постоянните инвестиции във ВиК системата, без да се получават дивиденти. Откакто “Веолия” пое управлението на “Софийска вода”, всяка година се инвестират средно 42 милиона лв. без никаква възвръщаемост.

За да се възстанови икономическият баланс, има три основни лоста, с които разполагате: срок на договора, увеличение на цените на ВиК услугите или намаление на инвестициите. Ние избрахме да предложим на общината удължаване на срока, повече инвестиции и понастоящем имаме доказателства, че сме способни да го направим при най-ниските цени на ВиК услугите сред големите и средните ВиК оператори в България.

За да бъде ясно, ще приемем частично възстановяване на икономическия баланс, като представителите на общината поискаха, в случай на удължаване на договора, да нямаме бъдещи претенции относно икономическия баланс.

- Заявихте инвестиции за 634 млн. лв. до 2034 г. Сумата е по-голяма от вложеното досега за 11 г. На какво се дължи по-големият размер на вложенията?

- Тези 634 млн. лв. са за периода от 2022 до 2034 г., тоест за 12 години. Общо инвестициите от 2010 до 2034 г. ще бъдат 1 млрд. и 150 млн. лева. Този договор е важен за „Веолия" и е по-добре да направим усилия с по-ниска норма на възвръщаемост, с инвестиции, които са нужни за поддържане на ВиК инфраструктурата, със средно 53 млн. лв. годишно. Считам, че с това, което даваме на столичани като качество на услугите на достъпна цена, продължаването на успешното партньорство със Столичната община си струва. Това е подходът на “Веолия”.

- Доволна съм от услугите ви, в моя квартал водата е вкусна и чиста, но пък колега ме контрира, че в неговия тя не е добра, минават я през пречистваща кана. Така че е различно. Въпросът е защо?

- Затова непрекъснато повтарям, че дори и да правим добри неща, винаги има какво още да се подобрява. Ако продължим дейността си, “Веолия” ще е управлявала “Софийска вода” общо 24 години. Ние сме по средата на този период и все още имаме втората половина, в която резултатите ще са по-добри, така че и Вашият колега да остане доволен, както сте и Вие.

- В София загубите на вода са под 40% в момента, а колко са в Париж?

- Не мога да дам точни данни за Париж, но мога да дам данни за Централна и Източна Европа – страни като Германия, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, България. Средно загубите са 24%. Ако погледнем към един доста по-зрял пазар, какъвто е този в Париж, може би те са 5 до 10%, но това е за сметка на огромни инвестиции, които са започнали преди много години. За водния сектор в България те са около 59% спрямо 39% в момента за столицата.  

От 2010 г., когато започнахме дейността си в София, до 2021 г. спестяваните водни ресурси са 78 млн. куб. м годишно спрямо 2010 г. – това е еквивалентно на потреблението на вода в София за една година. Повишаването на сигурността на водоснабдяването е много важно. Полагаме доста усилия в подмяна на тръбопроводи, в откриване на течове, дори със сателитни технологии. Така че стремежът е в края на периода да намалим загубите на вода до ниво под 30% и да повишаваме ефективността на водопроводната мрежа.

- И ще бъдете напълно енергийно неутрални, нали?

- По отношение на енергийната неутралност “Софийска вода” е по-напред от доста водни компании дори и в сравнение с Франция. Във “Веолия” - Франция се планира водоснабдителните услуги да бъдат енергийно неутрални след 5 г., докато в София това ще се постигне, надявам се, дори през 2024 г., година по-рано от планираното. Така, българската столица ще бъде може би първа в групата на „Веолия“.

 - Колко нови водопроводи планирате? И което е важно, има места без канализация. Как ще се справите?

- Всяка година подменяме средно около 40 км водопроводи. По отношение на допълнителните инвестиции, те са в канализационната инфраструктура и са по договорка с Общината.

- Съобщихте, че това са вложения за 113 млн. лв.

- Точно така.

- Вие сте регионален директор на компанията за България и Гърция. „Веолия“ първо стъпи във Варна, нали така?

- Не, първо в София с компания за енергийна ефективност, след това в топлофикационното дружество във Варна, а след това в “Софийска вода”.

- “Веолия” през годините беше спрягана за кандидат за инвеститор в “Топлофикация  София”. Този интерес продължава ли?

- Гледаме сериозно на “Топлофикация София”. Но в момента сме фокусирани върху удължаване на концесията на “Софийска вода”. “Веолия” има желание да продължи да инвестира в България. Ако има някаква възможност за “Топлофикация София”, с огромната експертиза, която имаме в този вид услуги, може би ще обмислим.