Община Пловдив не може да повлияе на решенията на акционерите заради малкия си дял

Съветът на директорите на дружеството на бизнесмена Георги Гергов и община Пловдив "Пълдин Туринвест" свиква извънредно общо събрание на акционерите на 24 ноември. В дневния ред е приемането на дяловете от 29 на сто на община Варна в "Международен панаир Пловдив". Това се случва, след като на 15 ноември ВАС постанови, че областният управител на Варна не е имал правото да оспори решението на местния общински съвет акциите да бъдат апортирани в капитала на "Пълдин Туринвест". Така на практика гласуваната сделка остава в сила.

Община Пловдив има само 25% от капитала на "Пълдин Туринвест", а това дружество държи 50,36 на сто от акциите в пловдивския панаир. 29 на сто са на община Варна и още преди година общинската съветничка от "Демократична България" от Пловдив Веселина Александрова изчисли, че ако апортът бъде реализиран, Гергов ще придобие контрол от 79 на сто над панаира. Държавата има 20,63 от дяловете на "Международен панаир Пловдив". Това са акциите, които през 2017 г. държавата прехвърли на община Пловдив, но те бяха върнати с решение на местния парламент. Тогава и община Варна стана акционер в панаира, и съветниците там гласуваха дяловете да се върнат на държавата, но кметът Иван Портних не изпълни това решение. И през декември 2021 г. беше решено акциите да бъдат внесени в капитала на "Пълдин Туринвест".

Поканата за извънредното общо събрание е постъпила в община Пловдив на 16 ноември и според кмета Здравко Димитров не е спазен задължителният едномесечен срок за уведомление. Общинският съвет трябва да реши как да гласува представителят му в общото събрание. Във внесеното в местния парламент предложение не е посочено дали той да бъде "за" или "против", оставени са многоточия. С миноритарния си дял обаче община Пловдив не може да повлияе на решенията на събранието на акционерите.