Увеличава се и размерът на инвестициите с 10 млн. евро

 Срокът на концесията на летищата в Бургас и Варна се удължава с 5 години - до 10 ноември 2046 година. Това реши правителството на заседанието си в сряда.

Концесионерът „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД поема задължението за реализиране на допълнителни инвестиции в общ размер на 10 милиона евро в обектите на концесията. По този начин инвестициите, които концесионерът ще направи, възлизат на 413 млн. евро.

Предложението за изменение на договора от концесионера е обосновано с новите кризисни икономически условия, породени от продължаващата пандемия от COVID-19 и военния конфликт между Русия и Украйна, които са довели до сериозен спад на пътническия трафик. Концесионерът посочва, че тези кризисни фактори пряко засягат авиационния сектор и оказват съществен неблагоприятен ефект върху дейността му като оператор на двете летища.