Нова визия за развитие и стремеж към по-висока конкурентоспособност

 Ивайло Гавраилов, изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД

Изправен съм пред различни предизвикателства, които съм готов да посрещна с нови търговски идеи и инициативи, както и с прозрачна и открита търговска политика. Основната ми цел е да постигнем устойчиво и стабилно позициониране на пристанището на пазара, като прилагаме гъвкави и адаптивни пазарни механизми. Пристанище Варна има ключово значение за морския сектор и за икономическото развитие на Варна и региона. За реализацията на тази цел ще работим конструктивно, обръщайки внимание на всеки детайл, внедрявайки нови технологични решения, за да достигнем до изграждането на съвременна и ефективна бизнес политика на дружеството.

На първо място ще работим за разгръщането на пълния потенциал на пристанището. Това ще ни даде необходимата стабилност и по-добри финансови резултати, което ще позволи да се фокусираме върху конкурентоспособност на дружеството не само сред местните пристанищни оператори, а и на международния пазар.

Планираме да стартираме обновяване на техническия парк. Ще бъдат запълнени липсващите парчета в експлоатацията, като ще оптимизираме и работния процес, за да създадем една по-благоприятна среда за работа на служителите. Това ще подобри качеството на предлаганите услуги и изпълнението на стопанската и социалната политики на дружеството.

Стъпка по стъпка,

инвестиция по инвестиция

Стартовият пакет от инвестиции, част от новата визия за развитие на “Пристанище Варна” ЕАД, обхваща всички направления и дейности. Стремежът е да се действа паралелно и в двата пристанищни терминала.

Заложените инвестиционни проекти ще стартират стъпка по стъпка. Тази година в пристанищния терминал Варна-изток ще започне изграждане на зърнен терминал и разширяване на съществуващите складови стопанства, за да се увеличат възможностите за съхранение на зърно. Заложили сме си срок за въвеждане в експлоатация до края на 2023 г.

Паралелно с това ще започне и подготовка за изграждане на зърнен терминал на пристанищния терминал Варна-запад, който ще е с двойно по-голям капацитет и със срок на изграждане 2024-2025 г.

Фокусирали сме се и в развитието на “зелено пристанище”, което да обслужва бързо и ефективно плавателните средства и в същото време да минимизира замърсяването на въздуха и водата.

Пристанището следва да има и добри наземни връзки, които да позволят бърз и надежден достъп до другите видове транспорт. Предстои също внедряването на модерни технологии за осигуряване на енергийна независимост на пристанището.

Човешкият фактор,

работната атмосфера

и зелена светлина

за младите

За да удовлетвори изискванията на своите клиенти и да осигури необходимите товарни норми, дружеството увеличава и човешкия ресурс в експлоатационните си отдели. В тази посока няма да се изгуби нишката, водеща към приоритизиране на социалната политика и поддържането на спокойна работна среда в дружеството.

Измененията в бизнеса, настъпили вследствие на икономическата криза, засягат всички сектори. Налице е липса на качествени специалисти или слаба мотивация от тяхна страна.

“Пристанище Варна” ЕАД не прави изключение. Инженерните специалности стават все по-малко атрактивни. Мениджърският екип на пристанището е в дългогодишна тясна връзка с Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Техническия университет - Варна, и Варненската морска гимназия “Св. Николай Чудотворец”, за да получава постоянно информация за завършващите нови кадри. Ежегодно предоставяме база за стажантските програми на ученици и студенти за провеждането на практическото си обучение на територията на пристанищните терминали.

С постоянство ще

постигнем успех

Пристанище Варна над век е имало и ще има важно национално и международно значение и всички процеси на заден план, които са нужни за поддържането на това име и неговия прогрес в крак с настоящето, са поставени на преден план в погледа на ръководството.

То е насочено към растежа на дружеството и отдаденост към ангажиментите чрез мобилизиране на ресурси и време, за да бъдат взети правилните решения.

Постоянство в активните действия по развитието на пристанището е основата, на която стъпва новата визия на “Пристанище Варна” ЕАД. Многофакторната пристанищна дейност изисква ежедневно и непрекъснато планиране, приоритизиране на процесите и стратегическо изпълнение, които се прилагат на много високи обороти от настоящия мениджърски екип.

С правилна политика, добър екип и общи усилия се надявам, че ще поемем правилния курс на развитие и ще превърнем “Пристанище Варна” ЕАД във водещ икономически и пристанищен център в страната.