Над 260 проверки по ивиците не открили сериозни проблеми 

137 са охраняемите морски плажове със сключени договори за концесия и наем през летен сезон.  88 са възложени на концесия и 49 са отдадени под наем. Неохраняемите морски плажове са 94, от тях 3 са плажовете за природосъобразен туризъм, сочат данни на Министерството на туризма. 

От там съобщават за над 260 извършените проверки на морските плажове от началото на сезона, като до момента, не са установени сериозни проблеми.

Изпратени са 81 предупреждения до наематели и концесионери заради констатирани нарушения. Наложени са 16 неустойки за установени повторни нарушения на договорни задължения.

Съставени са и 5 акта за административни нарушения по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ осъществява непрекъснато цялостен контрол по изпълнението на задълженията на концесионерите и наемателите по действащите договори за концесия и наем на морските плажове. Осъществява се контрол и върху неохраняемите морски плажове, както и на морските плажове за природосъобразен туризъм или прилежащата им акватория.

Извършват се както планирани, така и внезапни проверки, инициирани след публикации в медиите или по подадени сигнали, съобщават още от министерството на туризма.

Планираните проверки, чийто график е одобрен от министъра на туризма, са по две на всеки плаж. Досега обаче за някои от плажовете са извършени и повече проверки. Екипите на министерството следят за осигуряването на задължителните дейности, в т.ч. водно спасяване и обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане.

В констативните протоколи се отбелязват наличието на указателни табели, спазването на задълженията за осигурен свободен и безплатен достъп до морския плаж, на осигурената зона за свободно разполагане, която да не е по-малко от 50 на сто от активната плажна площ, както и зоните за платени принадлежности.

Обект на проверката е и спазването на изискването преместваемите обекти и съоръжения (за здравно, медицинско и санитарно-хигиенно обслужване, за водноспасителни и спортно-развлекателни дейности, за бързо хранене и за поддържане на морския плаж) да не заемат обща площ повече от 2 на сто от морския плаж, както и недопускане на преместваеми обекти и съоръжения извън съгласуваните в схемата.