Градът развива супермодерно здравеопазване, екология, иновации

6 са приоритетите в амбициозния план за интегрирано развитие на Варна с 10-годишен хоризонт. Той обхваща вече започналия нов програмен период от 2021 до 2027 г. плюс още три години за усвояване на парите.

В него са влючени 292 проекта с 465 обекта. Предвидените инвестиции са над 2,8 млрд. лв. Общината е подходила реалистично, изготвяйки приоритетен списък с 37 обекта, чиято индикативна стойност е около 1 млрд. лева. Реализирането им ще превърне морската столица в

зелен град с кръгова икономика и развити приоритетни зони

Градът ще се отвори към морето, бизнесът и науката ще бъдат по-свързани, медицината и образованието ще надградят нивото си. С няколко думи - целта е Варна да продължи да се развива като модерен, транспортно свързан, чист град, с бизнес, влязъл в дигиталния свят и привличащ инвестиции.

“Зелен град”, “Социалносправедлив и здравословен град”, “Многовековен и многообразен град”, “Иновативен и образован град”, “Териториална свързаност и достъпност” и “Административен и регионален лидер” са 6-те основни приоритета в документа.

За да бъде изготвен, общината е организирала множество срещи с научните среди, бизнеса, гражданите.

“В новия програмен период не търсим участие и ангажимент само на общинската администрация, а партниране, интегриране, както и финансиране от много фондове.

Няма да се фокусираме в една или две оперативни програми, а върху всички възможни източници, включително върху Националния план за възстановяване и устойчивост, международни, трансгранични програми, чрез които да изведем Варна на едно по-различно ниво”, казва Надежда Петкова, която е в екипа, работил по плана.

Приоритет

“Зелен град”
В него е заложено използването на минералните води на Варна. Веднъж за отопление на сгради - обществени и общински, втори път - за лечение, като за целта предстои да бъде създаден център за управление на тези води.

Това пък е елемент от друг основен приоритет: Варна - целогодишна туристическа дестинация. И това е само един пример за новия подход в плана - партньорство на общината с бизнеса и с Медицинския университет. Разбира се, заложени са и инвестициите за изграждане и

обновяване на водопроводни и канализационни мрежи

с цел пестене на едно от най-ценните природни богатства – питейната вода.

В плана са предвидени и мерки за чистотата на въздуха чрез развиване на синя и зелена зона. Най-много - 8,5 млн. лева, са за подмяна на стари печки във варненските домакинства и въвеждане на енергоспестяващи, които пестят емисии парникови газове.

Това е важна мярка, чийто краен ефект е създаване на по-добри качества на въздуха.

Десетки са проектите за енергийна ефективност, предвижда се обновяване на сгради - от детски градини и училища до ДЦК и болници. Специално внимание в плана е отделено на зелените зони, като е заложено създаването на нови паркове и зелени междублокови пространства.

А 34 млн. лева ще се търсят за укрепване на проблемни свлачищни зони във Варна.

Приоритет

“Социално справедлив

и здравословен град”

В него са планирани амбициозни проекти, които ще изведат медицината във Варна на още по-високо ниво. А тя безспорно е един от стълбовете на морската столица.

С инвестиция от 20 млн. лв. е предвидено създаването на клиника за хематология и костно-мозъчни трансплантации и терапии със стволови клетки, както и лаборатории.

И още - нова сграда за клиниките по инфекциозни болести на УМБАЛ “Света Марина”, за което са предвидени също 20 млн. лв. Но може би с най-мащабната инвестиция - за 144 млн. лв., се планира специализиран център за диагностика и разработване на нови методи за откриване, лечение и проследяване на рака на млечната жлеза.

Друг проект, който би надградил нивото на здравеопазването в целия регион, е за лаборатория и за клинично тестване на нови технологии за  С партньорство и интегрирани проекти през следващите  години Варна ще предлага модерен туризъм за гостите си и уют за  жителите си.

С партньорство и интегрирани проекти през следващите години Варна ще предлага модерен туризъм за гостите си и уют за жителите си.
 диагностика и лечение на онкологични заболявания на базата на съществуващата Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия и Клиника по лъчелечение към болница “Света Марина”.

Инвестицията е за 54 млн. лв.

Много важно от практична гледна точка и бързо като реализация е създаването на мобилни екипи, които да осигуряват здравното обслужване на хората в отдалечените населени места.

Басейни и тенискортове в кварталите “Аспарухово” и “Владислав Варненчик” са сред проектите, за които се планират инвестиции при спортната инфраструктура.

Приоритет

“Многовековен и

многообразен град”

Най-новата и креативна идея е обособяване на квартал “Таляна” като тестова зона за ревитализация (връщане към живот - б.р.). Това означава създаване на единен код за градски дизайн - улично обзавеждане, табели, външни реклами, осветление и всички други елементи в градската среда.

А те са основен ремонт, разширяване на тротоари и обособяване на площадна пешеходна среда, добавяне на зеленина, осветление и градско обзавеждане. Това са идеи на едноименното сдружение “Таляна”, които общината е приела и подкрепя. Проектите на сдружението са за отваряне на града към морето,

споделени пространства, създаване на градска среда,

в която пешеходци, автомобили и велосипедисти не си пречат. Да отворим града за повече културни събития, да подобряваме инфраструктурата в контекста на паметници на културата. Приели сме техните идеи, обяснява Надежда Петкова.

Сред намеренията са още възстановяване на Аспаруховия вал в кв. “Аспарухово”, изграждане на мултифункционална концертна зала на пристанище Варна, дори подводен скулптурен парк в акваторията на курорта Св. св. Константин и Елена.

Приоритет

“Иновативен и

образован град”

Той е неразривно свързан с инициативите от меморандума “Варна - град на знанието”. Важни са и проектите за ремонти, строителство на нови училища и детски градини и корпуси на университетите, както и мерките за енергийна ефективност.

Новите акценти са изграждане на модулен център за данни (Дейта център) и частен облак за нуждите на Икономическия университет, както и изграждането на Варненски цифров иновационен хъб за подкрепа на цифровата трансформация на града и региона.

Предвижда се инвестиране в изкуствен интелект,

високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост. Планирано е създаване на иновационен център в Медицински университет.

Мегапроектът за 320 млн. лева е комплекс “Море и здраве - рекреация и студентски морски спорт”. В местността Малка чайка е планиран специализиран университетски център за развитие на иновационни практики в областта на морелечението и използване даденостите на Черно море и крайбрежието в областта на холистичната медицина и рехабилитация.

“Шансът на Варна е, че има чудесни университети и чудесна академична общност, които са изключително активни. В територията на Малка чайка имат възможности да правят нови кампуси за рекреационна, спортна дейност, туризъм, лаборатории, научноизследователски дейност, нови корпуси.

Малка чайка е територия отвъд Аспаруховия мост и тя има опция да се развива. Там ще е науката”, уточнява Петкова.

Приоритет

“Териториална свързаност

и достъпност”

Този приоритет предвижда не само нови превозни средства за градския транспорт чрез инвестиция за 154 млн. лева, но и услуги за споделени велосипеди и превозни средства и видеонаблюдение на входа и изхода на Варна, както и по основни кръстовища.

Предвиждат се и шумозаглушителни съоръжения в жилищните квартали и по жп линията.

Община Варна търси финансиране на проекта за лека железница, която да свърже града с летището и с бъдещата индустриална зона при Аксаково, както и за разширението на бул. “Цар Освободител”. Така градът ще има още един транспортен коридор за извеждане на движението.

Трите бизнес зони

- с приоритет за града

Варна е идентифицирала три приоритетни зони. Едната е свързана с икономиката, която е основата, върху която стъпва бизнесът. Това предвижда развитието на Западната промишлена зона (ЗПЗ) с потенциал за развитие към село Тополи.   Променен е и курортът Св. св. Константин и Елена.

Променен е и курортът Св. св. Константин и Елена.

Това зависи само от общината, докато в изграждането на икономическа зона при Аксаково водеща е държавата.

“Правихме среща по темата, дойдоха над 50 представители на местни фирми, с които обсъдихме възможността да бъде регистриран индустриален парк в ЗПЗ, който би имал собствени възможности в контекста на новите програми.

Ако досега един бранш като строителния, който е сериозно развит във Варна, не би могъл самостоятелно да привлича европейски средства за технологична модернизация, за енергийна ефективност или за нещо друго, то съвместявайки усилия с научната общност, биха могли да правят различни инициативи”, обяснява Петкова.

И дава пример със завод за преработка на отпадъци, в който  да се включат фирми и самият парк

като юридическо лице. В зоната за иновативен потенциал и синя икономика влизат територии около Варненското езеро, включително островът под Аспаруховия мост.

Досега те са били извън полето на различните планове и стратегии, но могат да бъдат обособени и изпълнени с нов смисъл и важни за града функции. Единият акцент е иновативният потенциал с територията за наука Малка чайка.

Другият е синята икономика с акцент традиционното рибарство и корабостроенето и ускорено развитие на морския транспорт. В границите на зоната биха могли да се развият индустриални дейности - да се използват и произвеждат продукти от морето или дейности, базирани на морето.

Третият важен район е зоната за благоустройство “Варна - градът в услуга на хората” (3B3). Той покрива до голяма степен централния район “Одесос”. В зоната влизат също териториите на всички висши учебни заведения заедно с корпусите, както и Аспарухов парк.

Фокусът през настоящия период е стимулиране развитието на територии и интегрирани инвестиции. Затова са предвидени възможности за коопериране със съседни общини. В агломерационния ареал на Варна попадат Аврен, Аксаково, Белослав, Долни чифлик и Дългопол.

Партньорство –

ключова дума за успех

Партньорството и интегрираните проекти са основополагащи за следващите години. Община Варна има партньори и създава нови, чрез които могат да се увеличат многократно инвестициите на местно ниво.

Както по отношение на градската среда, социална, здравна, културна, спортна инфраструктура, така и с бизнеса и с научните среди могат да се създадат нови комплекси, нови структури (например индустриалният парк).

Логиката е, че така се привлича нужният и постижим финансов ресурс – чрез безвъзмездно финансиране, частен капитал, публични средства, финансови инструменти. Целта е обща - по-добро качество на живот, квалифицирана работна ръка, повече работни места.

“А кметът на Варна Иван Портних е проявил инициативата да сключи меморандума “Варна – градът на знанието”, по който реално се работи”, казва Надежда Петкова.

С малките общини от агломерационния ареал Аврен, Аксаково, Белослав, Долни чифлик и Дългопол община Варна също ще подпомогне чрез интегрирани проекти. С общините Балчик, Каварна, Шабла ще се реализират съвместни инициативи за екологосъобразно съхраняване на Черноморието, за устойчив и целогодишен туризъм.

Планът за интегрирано развитие е амбициозен, защото Варна има реална перспектива и потенциал да се постигнат реални резултати.