"Бюджетът на Варна е частично блокиран. С изключение на държавно делегираните дейности всичко останало е под въпрос."

Това заяви председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов на брифинг във връзка с върнатите от областния управител и прегласувани решения, На него присъстваха и неговите заместници Христо Атанасов и Генадий Атанасов.

Балабанов коментира и информацията, изнесена днес от "Демократична България", че Варна е най-задлъжнелият град на глава от населението. Според него той не знае как точно са направени тези изчисления и че представителите на партията не са компетентни да правят финансови анализи

По думите му капиталовата програма на Община Варна е блокирана. Част от приходите от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г., която бе сред върнатите от областния управител, са заделени за рехабилитация на пътната инфраструктура.

"Няма как при липсата на приходи да запълним и една дупка на територията на града“, заяви още председателят на местния парламент.

По думите му под въпрос са редица инфраструктурни проекти, сред които изграждането на ново осветление на Катедралата, ремонтът на стадион "Спартак“, покриването на открития басейна "Приморски“. Ремонтите на читалища, училища, здравни заведения, ВиК проекти в съседни села и вилни зони, които хората чакат от години, също са блокирани.

"Не сме взели решение за продажбата на 140 дка имоти. Тази програма е прогнозен документ, част от бюджета на общината по силата на закона, и за всеки отделен имот впоследствие ще се решава по какъв начин и на каква цена да се разпореждаме с него. Процедурите са тежки, всяко едно решение трябва да мине през Общинския съвет, да влезе в сила, след което да се проведе съответната тръжна или конкурсна процедура. Всичко това мен лично ме кара да мисля, че зад привидно законосъобразни мотиви се крият едни други цели, като резултатът от това ще го видим в края на годината и следващата година“, каза още Балабанов.

Той заяви, че върнатите решения от областния управител са били в няколко насоки.

"Първата група бяха относно Годишната програма за управление и разпореждания с имоти общинска собственост и няколко конкурсни процедури за разпродажба на конкретни имоти. Мотивите на областния управител бяха, че няма достатъчно доказателства за собственост и яснота за техния статут", каза той.

По думите му е бил направен обстоен анализ на мотивите на областния управител, а темата е била разисквана подробно на няколко комисии в Общинския съвет - "Правна" и "Собственост".

"Не бяха открити закононарушения по никакъв начин. Със солидни мнозинства решенията бяха приети повторно", допълни той.

Председателят на Общинския съвет допълни, че от продажбата на имоти се очакват около 20 млн. лв. приходи.

"Следващата група решения, които бяха оспорени и върнати, касаят тегленето на общински дълг за реализирането на редици инфраструктурни проекти на територията на града. Мотивите на областния управител са, че тегленето на този дълг нарушава чл. 32 от Закона за публичните финанси, съгласно който той не бива да надвишава 15% от годишния размер на местните приходи", каза председателят на Общинския съвет.

Направена е проверка и анализ и нарушения на Закона не са открити, уточни Балабанов и допълни, че тази години процентът е 11 по отношение на общинските дългове, а тези, които са от Фонда по фондовете плюс Вайната за общински, са 13% от разрешени 18%.

Според Балабанов до края на годината има вероятност тези проценти дори да не бъдат достигнати.

"Всичко останало са свободни съчинения и погрешно анализиране на цифрите", твърди той.