Изложбата „50 години нови хоризонти в праисторията“ беше открита в Регионалния исторически музей във Варна по повод 50 години от откриването на най-старото обработено злато в света от Варненския халколитен некропол.

Експозиция включва артефакти и обекти от Варненския халколитен некропол, датиран към късната каменномедна епоха (4600 – 4350 г. пр. Хр.)., чието проучване започва случайно преди половин век, след намерени артефакти от багериста Райчо Маринов.

Значимостта на този обект се превръща в световна сензация, тъй като надхвърля всички изградени дотогава представи за праисторическото общество. През изминалите петдесет години в региона са открити и проучени редица обекти, даващи нова и ценна информация за населението през каменно-медната епоха, обясниха археолозите.

Изложбата може да бъде видяна в музея до 24-ти декември.