Нито един член на ВСС не гласува против нея

Тя е първата жена начело на съда

След 6 часа и половина изслушване съдия Галина Захарова беше избрана за председател на Върховния касационен съд (ВКС). За нея гласуваха всички 20 членове на ВСС, които присъстваха на заседанието.

Така притесненията на колегите ѝ, които също единодушно я издигнаха, че може да не бъде избрана, се оказаха напразни.

Галина Захарова има 33 години стаж като съдия, а от 2018 г. е шефка на Наказателната колегия на върховния съд. Тя ще бъде първата жена председател на ВКС в неговата 141-годишна история. Тя е и първият председател на съда, номиниран от върховните съдии. Законът даде възможност на общите събрания на двете върховни съдилища да издигат свой кандидат за председател през 2016 г. Първи от нея се възползваха магистратите от ВАС, които номинираха Георги Чолаков.

“Кои сме ние да кажем на ВКС: Няма да подкрепим вашия кандидат”, попита самият Чолаков на обсъждането.

Галина Захарова получи категорична подкрепа и от главния прокурор Иван Гешев, който направи уточнението, че не я познава лично, както и от шефа на ВКС Лозан Панов. Тя е негова заместничка от 2018 г.

ВСС заседава повече от шест часа.
ВСС заседава повече от шест часа.
“Аз имах предварително становище. Бях сигурен, че няма да има проблем нито с концепцията, нито с представянето си. Начело на съда, на прокуратурата, на следствието трябва да са

хора, чиято цяла

кариера е минала

в съдебната

власт”,

заяви Иван Гешев.

Според Лозан Панов за административния ръководител най-важен е характерът.

“Видяхте един възпитан и фин човек, но зад възпитанието и финеса се крие силен характер и воля. Тя е доказала, че може да защитава принципи”, обяви Панов.

През 2011 г. Захарова заедно с колежката си Капка Костова подадоха оставки от ВСС в знак на несъгласие с кадруването в съвета.

“Тя е добър професионалист, но и много добър човек”, беше лайтмотивът във всички изказвания. Повечето от членовете взеха думата след нейното изслушване, за да обяват, че ще подкрепят кандидатурата.

Според Даниела Марчева от съдийската колегия Галина Захарова притежава качествата, които трябва да има шефът на ВКС: да служи на истината, емпатия, мъдрост, справедливост. Марчева се впечатлила и от казаното от Галина Захарова, че мандатът на поста, за който кандидатства, е твърде дълъг - 7 години.

“Тя носи най-важните качества и на първо място е винаги да разбира проблемите”, добави Марчева. Тя отбеляза и че през последните години на практика заместниците на Лозан Панов са ръководили съда.

Според Евгени Иванов от прокурорската колегия нямало проблем, че кандидатът е един. “Един не значи слаб кандидат, ако има качества”, добави той. За Калина Чапкънова от същата колегия “състезанието сам със себе си е най-трудното”.

Тук Атанаска Дишева от съдийската колегия се почувства длъжна да обясни, че те не издигнали кандидат, защото номинацията на ВКС била безспорна.

Преди становищата на кадровиците Галина Захарова четири часа отговаря на въпроси на неправителствени организации и на самите членове на ВСС. Заседанието, което беше председателствано от правосъдния министър Надежда Йорданова, започна в 10 и продължи до 16,30 ч с две прекъсвания. То се проведе в сградата на Националния институт по правосъдие (НИП), която се намира до тази на ВСС на ул. “Екзарх Йосиф”. Причината - защото е по-голяма и кадровице могат да седят на по-голямо разстояние един от дург. Повечето от тях бяха предпочели да са лично, а не онлайн. Интересен детайл беше, че масите бяха застлани с бели покривки и атмосферата малко напомняше на сватбена зала.

“Мотивирана съм изцяло от желанието ВКС да защити възможността, която му е предоставена - да номинира председател. Това е уникална възможност. Аз съм професионален кандидат и концепцията ми е насочена към чисто професинални теми”, обяви Галина Захарова в началото.

Тя подробно се спря на необходимостта от още съдии във ВКС, както и значението на тълкувателната му дейност. По думите ѝ“противоречивата съдебна практика е бич” и така се създавало усещането, че за едни делата се решавали по един начин, а за други - по дург.

Според нея знаещият и можещият съдия е абсолютният гарант за правата на човека. Това обаче означавало непрекъснато обучение.

“ВКС е призван да отстоява ценностите на правовата държава. Това означава, че не би следвало да се набляга върху ролята на конкретната личност”, каза Галина Захарова.

Тя била “тревожна” от обстоятелството, че непрекъснато се получавали упреци за неправилно прилагане на законодателството.

“Затова много обстойно разсъждавам по въпроса за кадровия ресурс на ВКС, за неговото реално състояние в момента. Преди окончателното осъществяване на масираната реформа трябва да имаме базата, а тя е достатъчен и качествен човешки ресурс”, каза Галина Захарова.

Главният прокурор я попита къде да е мястото на прокуратурата.

“Към настоящия момент е в съдебната власт, защото това е силна гаранция да се провежда качествено разследване. В нашето общество

не е изградена

култура на

независимост

Затова прокуратурата не бива да бъде изключвана от съдебната власт”, каза Захарова.

Предстои ВСС да изпрати предложението на президента, който да издаде указ.