Доплащане между 10 и 40 лв. ще има за 610 хил. души, под левче ще е за 174 хил.

Пенсиите на бившите балерини, военни и полицаи са с най-малкото средно увеличение - от едва 5,6%, след като всички бяха преизчислени за Коледа с нов коефициент от 1,35 за година действителен стаж. Това показва анализ на Националния осигурителен институт, предоставен на социалната комисия на Народното събрание.

В тази категория попадат 86 509 души. До декември средната им пенсия е 827 лв., а през януари те са получили 874 лв., или с 47 лв. повече. При балерините увеличението е с лев по-малко. Тук

пенсията се е вдигнала от 459 на 505 лв.

В тези суми не се включват бонусите за коронавируса, които до миналата година бяха 120 лв., а през тази паднаха наполовина - 60 лв.

Една от причините е, че по-голяма част от тези пенсионери получават тавана, който вече е 1500 лв. Допреди 25 декември максималната пенсия бе 1440 лв. и тя бе увеличена едва с 4,2%.

“След преизчислението с нова тежест за година стаж броят на пенсионерите с пенсия на тавана нараства”, пишат експертите на НОИ в анализа си. Тавана през декември са получавали 26 741, а заради преизчислението на пенсиите броят им през януари се е вдигнал до 31 070.

Втората причина за по-малкото нарастване е, че при полицаите и военните има първа и втора категория труд. При тях увеличената тежест до 1,35 важи само за действителния, но не и за превърнатия стаж.

“Средното увеличение за тях е по-малко, отколкото за пенсионерите с водеща пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсионирали се при стандартните условия”, пишат още експертите на НОИ.

Това е причината и категорийните работници (по чл. 69б) да са втората група с най-малко увеличение. Става въпрос за малко над 140 хил. души. Те са получили средно с 54 лв. повече, но това е всъщност нарастване само с 8,4%. Това означава, че пресмятането на увеличението само върху част от стажа е изяло от пенсиите на категорийните работници поне по 7 лв. В тази група влизат миньори, работили в тежката промишленост, АЕЦ, химически заводи и пр.

“Увеличението е повлияно преди всичко от прилагането на по-големия процент за година стаж само върху стажа без превръщане. Голяма част от зачетения стаж на тези пенсионери е с превръщане, затова и средното увеличение за тях е по-малко от пенсионерите с водеща пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсионирали се при стандартните условия, при които делът на стажа с превръщане в общия зачетен стаж е много по-малък”, пише в анализа.

Средното увеличение на пенсиите заради новия коефициент е 12,9%, или около 61 лв. При пенсиите за стаж и възраст обаче увеличението е около 11,7%.

Най-голямо е увеличението при пенсионерите с непълен стаж (чл. 68. ал. 3) - средно със 17,7%. Причината е, че минималната пенсия стана 370 лв.

Средната пенсия през декември е била 473 лв., а през януари - 535 лв.

Тук отново не е включена добавката за COVID.

Минимални пенсии в края на миналата година са вземали 932 005 души, а през януари те са станали 1 092 116. От тях с пенсии за трудова дейност са 873 245 души през декември и 1 033 408 през януари.

Общо 1 068 000 пенсионери са получили по-ниски суми през януари, отколкото през декември въпреки преизчислението на пенсиите и новия COVID бонус от 60 лв. Всички ощетени ще получат доплащане за разликата през февруари. На месец това ще струва 17 млн. лв., показват сметките на НОИ. Тази допълнителна добавка ще се плаща през първите шест месеца на годината. Причината е, че дотогава ще е факт и бонусът от 60 лв. Общо за двете добавки са предвидени около 750 млн. лв.

Целта на правителството е до юли да предложи изцяло нов механизъм за нарастване на пенсиите, а досегашните бонуси заради кризата, причинена от коронавируса, да влязат в основния размер на пенсията.

Под левче индивидуална добавка ще получат 174 096 души.

73 хил. пенсионери ще вземат между 1 и 5 лв., показват данните на НОИ. Добавка между 5 и 10 лв. е предвидена за 179 хил. души. Доплащане между 10 и 40 лв. ще има за 610 хил. души. Малко

над 26 хил. пенсионери пък са получили между 40 и 50 лв. по-малко през януари

При 1827 души разликата е била с над 55 лв.

Една от ощетените групи са 109 хил. пенсионери с непълен стаж. Причината е, че минималният размер на този вид пенсии е 85% от минималната за стаж и възраст (370 лв.). Така от Коледа те са се вдигнали с 59,50 лв. - от 255 на 314,50 лв. При тях доплащането обаче ще е 50 ст.

Другата голяма по обхват група са пенсионерите с пенсия за инвалидност поради общо заболяване между 50 и 70,99%. Засегнати са 206,3 хил. души. Близо половината от тях (98,2 хил. пенсионери) са с пенсия в минимален размер и за тях намалението е под 1 лв.

Последната голяма група, която е получила по-малки суми през януари, е тази, свързана с трудова дейност. Това са около 58 хил. души, чиито пенсии зависят от социалната пенсия за старост. От Коледа тя стана 170 лв. и заедно с добавката за коронавируса от 60 лв. се получават 230 лв. През последните три месеца на 2021 г. бонусът обаче бе 120 лв. и така хората със социална пенсия вземаха общо 268 лв. На тях държавата ще изплати 38 лв. компенсация през февруари.