Задействана е процедура за проектиране и строителство на
български специализиран кораб за търсене и спасяване. Това заяви
министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Христо Алексиев по време на среща с Веселин
Миланов, помощник-ректор на Технически университет-Варна и кап.
Андрей Станев, експерт по морски технологии в ТУ и капитан на
спасителния влекач на БМФ-Варна, участвал в операцията по
спасяване на товарния кораб Вера Су.

Министър Алексиев посочи, че плановете са строителството на
кораба да се финансира със средства от Програма „Транспортна
свързаност“ 2021-2027 и проектът вече е включен в обхвата на
програмата, която беше изпратена в Брюксел за одобрение. В
началото на 2022 г. ще бъде обявена процедурата от ИА „Морска
администрация“. „Този кораб ще се ползва не само за спасителни
операции, но и за научни изследвания и обучение на студенти“,
поясни министърът.

Представителите на Технически университет-Варна, който беше
активен партньор на държавата по време на спасителната акция на
Вера Су и министър Алексиев обсъдиха изготвянето на техническо
задание за проектиране на плавателното средство. По думите на
Веселин Миланов университетът има капацитет да обучава студенти
в областта на аварийно-спасителната дейност. Спасителната акция
ще бъде преподавана на студенти от бакалавърската и магистърска
програми на Висшето военноморско училище и Техническия
университет във Варна.