Новата пречиствателна станция за отпадни води в курортен комплекс Златни пясъци бе символично открита днес от кмета на Варна Иван Портних и ръководителя на проекта, по който е изградено съоръжението Златка Танева.

„Днес се навършват 10 години от подписване на първия договор по този проект. Той премина през две фази – първата беше изключително техническата помощ, с която трябваше да обследваме всички територии, които се отводняват към ПСОВ "Златни пясъци", да направим всички предпроектни проучвания и да изготвим идеен проект, да изберем вариант, по който евентуално да получим средства за финансиране, което и стана през юни 2016 г. Това беше доста труден проект, но никой от нас не се отказа. Нашият оптимизъм доведе до тук - днес да приключим формално един проект значим за общината, за Черно море и за изпълнение на директивата на Европейския съюз", каза по време на откриването Танева.

Проектът за реконструкция и модернизация на съоръжението е изпълнен по оперативна програма „Околна среда“. Общата стойност е 37 150 155,07 лв. , както от тях по линия на Кохезионния фонд са 24,3 млн. лв., от държавния бюджет са 4,3 млн. лв. и съфинансиране от Община Варна - 8,5 млн. лв. Модернизираната пречиствателна станция е предвидена за натоварване от 72 122 жители и гости през летните месеци и 18 000 – през зимния период. Територията, която обслужва съоръжението включва освен Златни пясъци, селищно образование Ален мак, КК „Чайка“ и комплекс „Ривиера“.

В резултат на проекта пречистените отпадъчни води отговарят на изискванията на разрешителното за заустване в Черно море, включително със стъпало на пречистване на общ азот и общ фосфор и чрез изграденото и въведено в експлоатация през 2014 г. дълбоководно заустване се отвеждат в пояса на санитарна охрана, на разстояние 2 200 м от брега.

В рамките на проекта бе изпълнено и частично изграждане, реконструкция на канализационната мрежа в СО „Ален мак“. Изградени са 4 главни гравитачни битови канализационни клона с обща дължина 3 740 м и 190 сградни канализационни отклонения, съобщават от пресцентъра на общината.